BLOCKBUSTER MEDIA anunță începerea proiectul „Stagii de practică pentru viitorii profesioniști din domeniul Media – MEDIASTART”, dedicat studenților din învățământul terțiar universitar și non-universitar.

BLOCKBUSTER MEDIA SRL împreună cu partenerul RINGIER ROMÂNIA SRL anunță începerea stagiilor de practică, pentru Anul II de implementare, în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru viitorii profesioniști din domeniul Media – MEDIASTART” cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/626/6/13/132652,  Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Operaţiunea – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul a fost realizat în contextul discrepanțelor foarte mari RO-media UE în rata ocupării tinerilor (15-24 ani). În 2016, rata medie era în RO de 51,4%. Aceasta prezintă și decalaje de gen: masculin de 58,6%, iar feminin de 52,7%. Regiunile mai puțin dezvoltate ale RO au rata somajului în rândul tinerilor peste 25%. De asemenea, piața muncii este mai volatilă în cazul tinerilor, unde somajul variază mai mult cu modificările PIB-ului. Tinerii sunt adesea primii care ies și ultimii care intră pe piața muncii, nevoiți să concureze cu persoane cu mai multă experiență profesională (Eurfound).

Proiectul își propune să mențină atenția și dorința de implicare a studenților. Astfel, prin intermediul proiectului vor fi asigurate mecanisme de atragere, motivare, menținere:

  • conștientizarea beneficiilor participării la proiect;
  • semnarea angajamentelor din documentele de grup țintă;
  • includerea în metodologiile de consiliere a elementelor de motivare;

Stagiile de practică se vor derula în domenii precum:   Jurnalism, Media, Comunicare, Relații Publice, Limbi Străine, Psihologie, Sociologie, Resurse umane.

Studenții înscriși în grupul țintă al proiectului vor participa la stagii de practică organizate de către SC BLOCKBUSTER MEDIA SRL și Partnerul RINGIER ROMÂNIA SRL în cadrul unor prestigioase redacții precum: Avantaje, Libertatea, Tv Mania, dar și de către alți angajatori cu care au fost semnate acorduri de practică pentru fiecare specializare.

Activitățile proiectului:

Proiectul „Stagii de practică pentru viitorii profesioniști din domeniul Media – MEDIASTART”, contract POCU/626/6/13/132652, include următoarele activități:

  • Activitatea 1: Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcţional de stagii de practică
  • Activitatea 2: Consiliere și orientare profesională pentru studenți
  • Activitatea 3: Dezvoltare de parteneriate între mediul universitar și reprezentanții mediului economic pentru facilitarea accesului studenților la stagii de pregătire practică.
  • Activitatea 4: Activitatea de management de proiect

Se va organiza câte un eveniment de informare a potențialului grup țintă în Universități din București și alte centre universitare din regiunile Sud- Muntenia, Centru, Sud Est, Sud Vest Oltenia, unități cu care s-au încheiat/se vor încheia acorduri prealabile de colaborare încă de la scrierea proiectului sau se vor semna în implementarea proiectului prin care au devenit parteneri – asociați. Evenimentele vor fi dedicate informării în vederea selecției grupului țintă eligibil al proiectului.