La 26 ianuarie 2021, Comisia Europeană a organizat o dezbatere între o gama largă de părți interesate din sectorul alimentar în vederea elaborării unui cod de conduită al UE pentru practici comerciale și de marketing responsabile, considerat una dintre primele inițiative care trebuie puse în aplicare în cadrul strategiei „De la fermă la consumator”.

La începutul acestei săptămânii, Comisia Europeana, alături de părțile interesate din cadrul sectorului, a lansat oficial codul de conduită al UE pentru practici comerciale și de marketing responsabile în sectorul alimentar, un alt rezultat tangibil din cadrul strategiei „De la ferma la consumator” a Comisiei.

Acest cod este un element esențial al eforturilor UE menite sa sporească disponibilitatea și accesibilitatea unor opțiuni alimentare sănătoase și durabile, care sa contribuie la reducerea amprentei noastre globale asupra mediului. El a fost elaborat în colaborare cu asociații și întreprinderi din UE, cu participarea și contribuția activă a altor părți interesate, inclusiv a organizațiilor internaționale, a ONG-urilor, a sindicatelor și a asociațiilor profesionale, precum și a serviciilor Comisiei Europene. Asociațiile și întreprinderile din sectorul alimentar care semnează codul se angajează să își accelereze contribuția la o tranziție sustenabilă. Prin angajamentele lor, ele subscriu la obiectivele stabilite în cod și încurajează participarea unor întreprinderi similare.

Codul cuprinde doua niveluri de angajamente:

  • Asociații din UE: un set de șapte obiective, fiecare cu țintele și acțiunile sale orientative. Aceste obiective se referă la acțiuni care promovează trecerea la modele de consum sănătoase și durabile. Scopul este acela de a îmbunătăți impactul operațiunilor de prelucrare a alimentelor, al activităților de comerț cu amănuntul și al serviciilor de alimentație asupra sustenabilității și de a îmbunătăți sustenabilitatea lanțurilor valorice alimentare, în raport cu producătorii primari și cu alți actori din cadrul sectorului. Asociațiile trebuie să prezinte rapoarte anuale cu privire la progresele înregistrate.

  • Întreprinderi: un cadru destinat pionierilor din domeniu pentru angajamente ambițioase cu rezultate măsurabile, acoperind o gama largă de domenii, de la bunăstarea animalelor la reducerea conținutului de zahăr și a emisiilor de gaze cu efect de seră în întreagă lor gama de produse. Întreprinderile vor raporta progresele înregistrate prezentând în fiecare an un rezumat al raportului lor privind sustenabilitatea.

Asociațiile și întreprinderile din sectorul alimentar al UE sunt invitate să adere în număr mai mare la codul de conduită, care este perceput că o soluție revoluționară. Abordarea să bazată pe dialogul multilateral poate servi drept model pentru o transformare globală.

Codul marchează începutul unui proces dinamic. Guvernanță codului instituie instrumente de colaborare între toți actorii implicați pentru a genera angajamente și parteneriate noi și mai ambițioase și pentru a stimula interacțiunea și schimburile.

Comisia intenționează să prezinte codul în cadrul Summitului Organizației Națiunilor Unite privind sistemele alimentare, care va avea loc în cursul acestui an.

Strategia „De la fermă la consumator” face parte integrantă din Pactul verde european. Ea definește o viziune strategică pe termen lung pentru a transformă modul în care producem, distribuim și consumăm alimente. Codul acoperă toate aspectele majore ale sustenabilității sistemelor alimentare și reflectă obiectivele și ambițiile strategiei „De la fermă la consumator” și ale Pactului verde european.

Articolul intregral poate fi accesat la GazetadeAgricultură.